Giải thưởng

Huy hiệu
Ngôi sao mới nổi
Thành viên đạt 10 bài viết, 100 điểm cảm xúc
Đã trao: 22
Được yêu thích
Thành viên đạt 100 bài viết, 1000 điểm cảm xúc
Đã trao: 7
Người nổi tiếng
Thành viên đạt 500 bài viết, 500 điểm cảm xúc
Đã trao: 6
Tác giả nổi bật
Thành viên đạt 50 bài viết là sáng tác, 500 điểm cảm xúc
Đã trao: 3
Trùm sáng tác
Thành viên đạt 100 bài viết sáng tác, 10000 điểm cảm xúc
Đã trao: 0
Top