Thiên Nam

Nơi ở
Sóc trăng
Giới tính
Ẩn

Chữ ký

Tử Đằng hoa nở như dòng.
Suối màu tim tím ai đong cho đầy.
Rựơu người chưa cạn đã say.

Men tình trường cửu tựa dây tơ hồng...

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 20

  Siêu sao viết bài

  1,000 messages? Impressive!
 2. 30

  Bạn là thần tượng của tôi

  Nhận được 500 lượt cảm xúc
 3. 20

  Bạn là ngôi sao

  Được 250 lượt cảm xúc
 4. 15

  Nghiêm túc, dễ mến!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 5. 10

  Không dừng lại!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 6. 5

  Tiếp tục trở lại.

  30 messages posted. You must like it here!
 7. 10

  Tôi rất thích nó

  Bài viết của bạn nhận được 25 cảm xúc
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 9. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
Top