Lượt xem của khách bị giới hạn

[PR Team] Nơi báo cáo công việc

[PR Team] Nơi báo cáo công việc

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Cuộc thi viết truyện ngắn
- Tác giả: Ẩn danh
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1619789697483.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Cuộc thi viết truyện ngắn
- Tác giả: Ẩn danh
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1619789801698.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Tiệm hoa như ý
- Tác giả: @Thẩm cửu
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1619790021729.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: S A L A D D A Y S
- Tác giả: @Nami
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1619790154409.png
- Thành viên PR: @Sôcôla Đen
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Bonn ngày đó, anh còn nhớ không?
- Tác giả: @whereizmoe
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1619790368051.png
- Thành viên PR: @Sôcôla Đen
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Nếu người nhìn lại
- Tác giả: @Tuyết Dương
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1619790546809.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Cô gái ma
- Tác giả: @Tóc Xanh
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622550550343.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Lời mời gọi từ địa ngục
- Tác giả: @Tóc Xanh
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622550604238.png
- Thành viên PR: @Tuyết Dương
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: STT
- Tác giả: @Tóc Xanh
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622550813691.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
761
Điểm cảm xúc
2,023
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: 999 bức thư gửi cho chính mình
- Tác giả: Miêu Công Tử
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622550901397.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 
Top