Lượt xem của khách bị giới hạn

[PR Team] Nơi báo cáo công việc

[PR Team] Nơi báo cáo công việc

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: STT
- Tác giả: @Tóc Xanh
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551014564.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: 999 bức thư gửi cho chính mình
- Tác giả: Miêu Công Tử
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551079739.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: 999 bức thư gửi cho chính mình
- Tác giả: Miêu Công Tử
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551128808.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: 999 bức thư gửi cho chính mình
- Tác giả: Miêu Công Tử
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551181965.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên game đã PR: Game Débat TOURNAMENT
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551236762.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Bạn đắt giá bao nhiêu
- Tác giả: Vãn Tình
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551330836.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Bơ đi mà sống
- Tác giả: Mèo Xù
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551381645.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
- Tên truyện đã PR: Bơ đi mà sống
- Tác giả: Mèo Xù
- Hình ảnh bài viết (bao gồm lượt like, lượt share và lượt tiếp cận):
1622551434397.png
- Thành viên PR: @Tóc Xanh
 

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Administrator
PR Team
Type Team
Item team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
903
Điểm cảm xúc
2,117
Điểm
93
Custom Item
AA Truyện và những cuốn sách được hỗ trợ in cho tác giả đầu tiên
Nếu bạn muốn liên hệ in ấn thì nhắn tin qua cho @Tóc Xanh nha!

1663307440629.png
 
Top