gương vỡ lại lành

  1. Trần Hiền

    [Ngôn tình] Truyện Đề Cử Em ở nơi này, chờ gió và chờ anh - Bình Phương Mâu

    Tên truyện: Em ở nơi này, chờ gió và chờ anh Tên Hán Việt: Ta Liền Ở Chỗ Này Chờ Phong Cũng Chờ Ngươi/ Ta Ở Nơi Này Chờ Gió Cũng Chờ Ngươi Tên Trung: 我就在这里,等风也等你 Tác giả: Bình Phương Mâu Thể loại: Tình duyên đô thị, hào môn thế gia, ngược, nam/nữ chủ Số chương: 886 chương + 1 chương ngoại...
  2. Thẩm cửu

    [Ngôn tình] [Truyện Hoàn] Tâm linh cứu lại - Trang Vũ Hàn

    Tâm linh cứu lại. Tác giả: Trang Vũ Hàn Dịch giả: Lạc Trần Giang, trucxinh0505 Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Số chương: 171 + phiên ngoại Nơi nhận gạch Bản edit là phi lợi nhuận, edit cũng chỉ vì thích. Chưa có sự đồng ý của tác giả nên sẽ xóa nếu bị yêu...
Top