Lượt xem của khách bị giới hạn

[Truyện tranh] Những câu chuyện thường ngày về Aatruyen và những chú mèo đáng yêu - NHÓM AATRUYEN

[Truyện tranh] Những câu chuyện thường ngày về Aatruyen và những chú mèo đáng yêu - NHÓM AATRUYEN

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Không Có Tiêu Đề510_20220522140026.png

NHỮNG CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA AATRUYEN VÀ NHỮNG CHÚ MÈO ĐÁNG YÊU
Tác giả: Nhóm Aatruyen​
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện về cuộc sống thường nhật của các thành viên Aatruyen cùng với những chú mèo đáng yêu.​
*Lần đầu làm tác phẩm, hy vọng được mọi người ủng hộ!


 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 0:
Không Có Tiêu Đề388_20220402185946.png


Không Có Tiêu Đề389_20220402185955.png

Không Có Tiêu Đề390_20220402185935.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 1.1
Chap 1
IMG_1653201167637.png

Không Có Tiêu Đề349_20220521213433.png

Không Có Tiêu Đề350_20220521213448.png


Không Có Tiêu Đề481_20220521213518.png


Không Có Tiêu Đề482_20220521213532.png


Không Có Tiêu Đề475_20220521213611.png


Không Có Tiêu Đề501_20220521213714.png


IMG_1653143981272.png


Không Có Tiêu Đề452_20220521214031.png


Không Có Tiêu Đề489_20220521214051.png


Không Có Tiêu Đề503_20220521214103.png


Không Có Tiêu Đề498_20220522131529.png
Không Có Tiêu Đề493_20220521214126.png


Không Có Tiêu Đề496_20220521214136.png
Không Có Tiêu Đề497_20220521214150.png
Không Có Tiêu Đề492_20220521214157.png


Không Có Tiêu Đề495_20220521214312.png


Không Có Tiêu Đề504_20220521214840.png


Không Có Tiêu Đề494_20220521215019.png


Không Có Tiêu Đề500_20220521215032.png


Không Có Tiêu Đề499_20220521215047.png


Không Có Tiêu Đề501_20220521215103.png


Không Có Tiêu Đề485_20220521215116.png


Không Có Tiêu Đề486_20220521215127.png


Không Có Tiêu Đề484_20220521215138.png
Không Có Tiêu Đề487_20220521215145.png
Không Có Tiêu Đề488_20220521215152.png


Không Có Tiêu Đề446_20220521215208.png


Không Có Tiêu Đề453_20220521215230.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Không Có Tiêu Đề454_20220521215239.png

Không Có Tiêu Đề456_20220521215246.png


Không Có Tiêu Đề464_20220521215308.png


Không Có Tiêu Đề465_20220521215321.png

Không Có Tiêu Đề466_20220521215448.png


Không Có Tiêu Đề464_20220521215504.png


Không Có Tiêu Đề460_20220521215626.png

Không Có Tiêu Đề467_20220521215637.png

Không Có Tiêu Đề468_20220521215839.png

Không Có Tiêu Đề469_20220521215856.png

Không Có Tiêu Đề470_20220521220007.png

Không Có Tiêu Đề464_20220521220023.png

Không Có Tiêu Đề480_20220521220035.png

Không Có Tiêu Đề477_20220521220043.png
Không Có Tiêu Đề502_20220521220054.png

Không Có Tiêu Đề458_20220521220103.png

Không Có Tiêu Đề476_20220521220117.png

Không Có Tiêu Đề471_20220521220342.png

Không Có Tiêu Đề472_20220521220454.png

Không Có Tiêu Đề461_20220521220508.png

Không Có Tiêu Đề407_20220521220528.png

Không Có Tiêu Đề427_20220522133424.png

Không Có Tiêu Đề407_20220522131127.png

Không Có Tiêu Đề507_20220522132907.png

Không Có Tiêu Đề508_20220522132916.png

Không Có Tiêu Đề506_20220522132932.png

Không Có Tiêu Đề479_20220522132949.png

Không Có Tiêu Đề390_20220522133006.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 2
Không Có Tiêu Đề511_20220701195702.png


Không Có Tiêu Đề516_20220701195651.png


Không Có Tiêu Đề517_20220701195644.png


Không Có Tiêu Đề518_20220701195636.png


Không Có Tiêu Đề519_20220701195624.png


Không Có Tiêu Đề520_20220701195617.png


Không Có Tiêu Đề545_20220701195558.png


Không Có Tiêu Đề522_20220701195548.png


Không Có Tiêu Đề523_20220701195535.png


Không Có Tiêu Đề524_20220701195526.png


Không Có Tiêu Đề525_20220701195516.png


Không Có Tiêu Đề526_20220701195500.png


Không Có Tiêu Đề534_20220701195008.png


Không Có Tiêu Đề542_20220701194415.png


Không Có Tiêu Đề527_20220701194401.png


Không Có Tiêu Đề528_20220702203557.png


Không Có Tiêu Đề551_20220702203611.png


Không Có Tiêu Đề552_20220702203625.png


Không Có Tiêu Đề544_20220702203640.png


Không Có Tiêu Đề530_20220702203822.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Không Có Tiêu Đề595_20220811085852.png

Không Có Tiêu Đề557_20220728214341.pngKhông Có Tiêu Đề558_20220728214358.png


Không Có Tiêu Đề559_20220728214409.png


Không Có Tiêu Đề560_20220728214420.png


Không Có Tiêu Đề561_20220728214430.png


Không Có Tiêu Đề562_20220728214439.png


Không Có Tiêu Đề563_20220728214447.png


Không Có Tiêu Đề564_20220728214457.png


Không Có Tiêu Đề590_20220811084758.png
Không Có Tiêu Đề592_20220811084807.png


Không Có Tiêu Đề593_20220811084815.png


Không Có Tiêu Đề565_20220811084745.png


Không Có Tiêu Đề566_20220728214518.png


Không Có Tiêu Đề594_20220811084823.png


Không Có Tiêu Đề567_20220728214529.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 4

IMG_1662987205615.png


Không Có Tiêu Đề654_20220912195620.png


Không Có Tiêu Đề630_20220912194531.png


IMG_20221127_110353.jpg


Không Có Tiêu Đề633_20220912194559.png


Không Có Tiêu Đề632_20220912194607.png


Không Có Tiêu Đề634_20220912194617.png


Không Có Tiêu Đề631_20220912194626.png
Không Có Tiêu Đề637_20220912194637.png
Không Có Tiêu Đề636_20220912194648.png


Không Có Tiêu Đề638_20220912194714.png


Không Có Tiêu Đề635_20220912194723.png
Không Có Tiêu Đề646_20220912194732.png
Không Có Tiêu Đề650_20220912194747.png


Không Có Tiêu Đề640_20220912194808.png
Không Có Tiêu Đề644_20220912194817.png
Không Có Tiêu Đề648_20220912194827.png


Không Có Tiêu Đề647_20220912194840.png


Không Có Tiêu Đề641_20220912194850.png


Không Có Tiêu Đề654_20220912195615.png


Không Có Tiêu Đề608_20220912194910.png


Không Có Tiêu Đề609_20220912194922.png


Không Có Tiêu Đề624_20220912194929.png


Không Có Tiêu Đề621_20220912194943.png


Không Có Tiêu Đề622_20220912194957.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 5
IMG_20221127_110316.jpg

IMG_20221127_110318.jpg

IMG_20221127_110319.jpg

IMG_20221127_110321.jpg

Không Có Tiêu Đề673_20221017141356.png


Không Có Tiêu Đề616_20221017141416.png

IMG_20221127_110325.png

IMG_20221127_110327.jpg


Không Có Tiêu Đề672_20221017141446.png


Không Có Tiêu Đề677_20221017141459.png


Không Có Tiêu Đề678_20221017141508.png


IMG_20221127_110336.jpg

IMG_20221127_110337.jpg

IMG_20221127_110339.png

 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 6.1
Không Có Tiêu Đề706_20230119234154.png

Không Có Tiêu Đề730_20230119234206.png


Không Có Tiêu Đề731_20230119234221.png


Không Có Tiêu Đề708_20230119234236.png

Không Có Tiêu Đề709_20230119234245.png


Không Có Tiêu Đề710_20230119234257.png


Không Có Tiêu Đề696_20230119234839.png


Không Có Tiêu Đề691_20230119234811.png


Không Có Tiêu Đề692_20230119234732.png


Không Có Tiêu Đề689_20230119234655.png


Không Có Tiêu Đề724_20230119234902.png


Không Có Tiêu Đề725_20230119234912.png


Không Có Tiêu Đề726_20230119234922.png


Không Có Tiêu Đề727_20230119234930.png


Không Có Tiêu Đề728_20230119234942.png


Không Có Tiêu Đề695_20230119235524.png


Không Có Tiêu Đề698_20230119235325.png


Không Có Tiêu Đề729_20230119235346.png


Không Có Tiêu Đề721_20230119235402.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
492
Điểm cảm xúc
958
Điểm
93
Chap 6.2​
Không Có Tiêu Đề734_20230203211800.png


Không Có Tiêu Đề721_20230203210735.png


Không Có Tiêu Đề699_20230203210755.png


Không Có Tiêu Đề725_20230203210808.png


Không Có Tiêu Đề702_20230203210822.png


Không Có Tiêu Đề724_20230203210841.png


Không Có Tiêu Đề705_20230203210851.png


Không Có Tiêu Đề733_20230203210904.png


Không Có Tiêu Đề720_20230203210914.png


Không Có Tiêu Đề722_20230203210929.png


Không Có Tiêu Đề712_20230203210942.png


Không Có Tiêu Đề718_20230203210956.png


Không Có Tiêu Đề711_20230203211008.png


Không Có Tiêu Đề723_20230203211027.png


Không Có Tiêu Đề734_20230203211150.png


Không Có Tiêu Đề714_20230203212228.png


Không Có Tiêu Đề700_20230203212247.png


Không Có Tiêu Đề713_20230203212258.png
 
Sửa lần cuối:
Top